Centrum Szkolenia Kierowców Marek Miłkowski - Regulamin Wpis 06.11.2018

Regulamin Kursu CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW

Ogólny Regulamin CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW obowiązujący od 1 PAŻDZIERNIKA 2016

1.PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych

Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady: 

    • Przy zapisie min.500 zł.

    • Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 500 zł.

Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty.

Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

 

2.OBOWIĄZKI KURSANTA:

Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

Kurs (teoretyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem sprawdzającym  z wiedzy teoretycznej . Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do zajęć praktycznych (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu testowego).

Jeżeli Kursant nie zaliczy  umawia się na kolejny. 

Kurs (praktyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT) (JEŻELI  KURSANT NIE ZALICZY UMAWIA SIĘ NA KOLEJNY I PONOSI KOSZT  10ZŁ) oraz  Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym(EWP)  O DOPUSZCZENIU DO EGZAMINU WEWNETRZNEGO PRAKTYCZNEGO DECYDUJE POZYTYWNY WYNIK EGZAMINI WEWNĘTRZNEGO TEORETYCZNEGO. Zaliczenie obu egzaminów wewnętrznych skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego praktycznego. . O dopuszczeniu do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Instruktor ma prawo nie dopuścić kursanta który wykazuje ogromne braki w wiedzy do egzaminu państwowego.
SZANOWNY KURSANCIE - EWT i EWP są konieczne na kursie i wynikają z ustawy "Prawo o ruchu drogowym", aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem i są przeprowadzane dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi

spotkasz się na egzaminie państwowym. - PAMIĘTAJ O TYM, A NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTÓW ZE ZDANIEM.

3.ODWOŁYWANIE JAZD : tel 698882244

Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora.

 

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.

Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 50zł lub przepada godzina.!

4. TERMINY WAŻNOŚCI:

Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym a praktycznym dłuższa niż 6 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 150 zł.

Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

- 300zl w przypadku rezygnacji w czasie trwania zajęć teoretycznych.

- 50% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.

- 80% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

- 100% ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

Jeżeli uczestnik kursu, nie kontaktował się z kierownikiem Szkoły Jazdy, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy kurs jest nie ważny bez względu na wyjeżdżone godziny jazdy. Dokumenty zostaną zwrócone do Starostwa powiatowego w Wołowie.

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Centrum Szkolenia Kierowców dnia 03.10.2016 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również jest dołączany każdemu kursantowi do umowy uczestnictwa w kursie.

......................................................................................................

 

Data i Podpis kursanta

Polub nas na facebooku:

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy:
+48 698 88 22 44
Adres kontaktowy:
biuro@milkowskim.pl
Nasz Facebook:
fb.com/centrumszkoleniakierowcow
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016